Back to Top

Over Bianca Zijlmans

Mijn naam is Bianca Zijlmans. Ik sta open, nieuwsgierig en verantwoordelijk in het leven. Van jongs af aan heb ik te horen gekregen dat ik gevoelig ben. Dat ervaar ik als een krachtige eigenschap die ik heb leren te gebruiken in mijn contact met mensen.

Kernwaarden die bij mij horen zijn:

• Openheid

• Betrouwbaarheid

• Respect

• Zelf ontplooing

• Innerlijke harmonie

Bianca Peute - Psychosociaal therapeut, Psychologie, therapie, coachIk ben altijd geboeid door het verhaal achter de mens; wat houdt iemand bezig, wat beweegt iemand, wat inspireert iemand?  Het is mijn uitdaging en tevens voldoening om mensen in contact te brengen met hun innerlijke kracht en hen te begeleiden naar persoonlijke groei. Uit ervaring weet ik dat het mooiste wat je kunt worden is jezelf!  

Ik ga met je in gesprek op een persoonlijke en betrokken manier. Luisterend, met begrip, erkenning en respect, en door op empathische wijze door te vragen, te spiegelen of te confronteren. Mensen geven aan dat ze zich snel vertrouwd voelen bij mij, dat ervaar ik als een mooi compliment. Ik ben ervan overtuigd dat het eigenlijk altijd gaat om de persoon achter de klacht. Deze visie kan ik goed vorm geven binnen mijn eigen praktijk. Hier is er ruimte voor inzicht en creativiteit, kan ik duurzame zorg bieden en professionaliteit verbinden met persoonlijke aandacht.

Kwaliteitsborging en erkenning:

Van 1996 – 2016 heb ik als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige gewerkt in de geestelijke gezondheidszorg en heb ik een brede werkervaring opgedaan, zowel met mensen individueel als met groepen. Door de jaren heen heb ik me bedreven in diverse cursussen en opleidingen zoals Assertiviteitstraining,  Relationship management, Interpersoonlijke therapie bij depressie (Jonker), Interpersoonlijke therapie bij persoonlijkheidsproblematiek (SASB model, Bouwmans), Schematherapie, Oplossingsgerichte therapie en NLP (Neuro Linguïstisch programmeren).

Ik ben lid van:

VenVN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

  • NFG  Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
  •  RBCZ  Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Tevens:

Wet BIG geregistreerd als verpleegkundige.

Hierdoor is Praktijk Zorg voor je Kracht gebonden aan een beroepscode en kwaliteitsborging door bijscholingsverplichtingen, intervisie, supervisie en tucht- en klachtenregeling.