Back to Top

Privacy- en cookie verklaring

Zorg voor je Kracht is een praktijk voor psychologische gesprekken. Veiligheid, integriteit, betrouwbaarheid en het waarborgen van de privacy van de cliënt zijn hierbij belangrijk en worden nagestreefd. Enerzijds in het kader van de therapeutische relatie en anderzijds in het kader van gegevensbescherming.

Zorg voor je Kracht, gevestigd Schoolweg 148 , 5916 PL Venlo, NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen over deze privacy en cookie verklaring kunt u contact opnemen met info@zorgvoorjekracht.nl

Contactgegevens:
Zorg voor je Kracht
Schoolweg 148, 5916 PL Venlo, NL
E-mailadres: info@zorgvoorjekracht.nl
KvK-nummer: 67172598

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zorg voor je Kracht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Naam, Adres, telefoonnummer, e-mail
– Om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. En voor de facturatie.
• Medische- en /of zorggegevens passende bij, en niet meer dan nodig voor, de behandelovereenkomst die we met u hebben.
– Om u een kwalitatieve dienstverlening te kunnen bieden en te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.
• Gegevens van Cookies van de website zorgvoorjekracht.nl
– Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift, of op basis van een (verwerkers)overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zorg voor je Kracht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze, uitsluitend na ondubbelzinnige toestemming van u, indien dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorg voor je Kracht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zorgvoorjekracht.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zorg voor je Kracht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn voor medische- en /of zorggegevens is 15 jaar.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zorg voor je Kracht heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en en 2 staps authenticatie, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zorgvoorjekracht.nl gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zorgvoorjekracht.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen (bijvoorbeeld taalinstelling) onthouden worden. Zorgvoorjekracht.nl maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert geanonimiseerde statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit het contactformulier worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links
Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten zorgvoorjekracht.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij u hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Disclaimer
Zorg voor je Kracht is gerechtigd de inhoud van de Privacy en cookie verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Zorg voor je Kracht is een praktijk voor psychologische gesprekken. Veiligheid, integriteit, betrouwbaarheid en het waarborgen van de privacy van de cliënt zijn hierbij belangrijk en worden nagestreefd. Enerzijds in het kader van de therapeutische relatie en anderzijds in het kader van gegevensbescherming.

Zorg voor je Kracht, gevestigd Burgemeester van Rijnsingel 20 B , 5913 AN Venlo, NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen over deze privacy en cookie verklaring kunt u contact opnemen met info@zorgvoorjekracht.nl

Contactgegevens:
Zorg voor je Kracht
Burgemeester van Rijnsingel 20 B , 5913 AN Venlo, NL
E-mailadres: info@zorgvoorjekracht.nl
KvK-nummer: 67172598

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zorg voor je Kracht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Naam, Adres, telefoonnummer, e-mail
– Om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. En voor de facturatie.
• Medische- en /of zorggegevens passende bij, en niet meer dan nodig voor, de behandelovereenkomst die we met u hebben.
– Om u een kwalitatieve dienstverlening te kunnen bieden en te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.
• Gegevens van Cookies van de website zorgvoorjekracht.nl
– Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift, of op basis van een (verwerkers)overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zorg voor je Kracht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze, uitsluitend na ondubbelzinnige toestemming van u, indien dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorg voor je Kracht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zorgvoorjekracht.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zorg voor je Kracht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn voor medische- en /of zorggegevens is 15 jaar.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zorg voor je Kracht heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en en 2 staps authenticatie, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zorgvoorjekracht.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zorgvoorjekracht.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen (bijvoorbeeld taalinstelling) onthouden worden. Zorgvoorjekracht.nl maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert geanonimiseerde statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit het contactformulier worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links
Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten zorgvoorjekracht.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij u hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Disclaimer
Zorg voor je Kracht is gerechtigd de inhoud van de Privacy en cookie verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.