Back to Top

Psychosociale therapie

Luisteren kan zoveel zeggen”

•    Ben jij op zoek naar meer energie en levensvreugde?
•    Ben jij op zoek naar meer evenwicht in jouw leven?
•    Moet je een beslissing nemen, maar kom je er niet uit?
•    Heb jij last van onzekerheid of een negatief zelfbeeld?
•    Wil je assertiever zijn?
•    Ervaar je problemen in jouw relatie(s)?
•    Voel jij je somber, depressief of angstig?
•    Heb je last van stress en spanningen?
•    Zit je vast in een vicieuze cirkel?
•    Verlies jij jezelf in de alledaagse drukte / in jouw baan en ben je overbelast?
•    Herhalen lastige patronen zich in jouw leven en krijg je er geen grip op?
•    Heb jij moeite met het verwerken van verlies (baan, gezondheid, relatie of een dierbare)?

“Zorg voor je Kracht” biedt hulp middels psychosociale therapie

Psychosociale therapie is laagdrempelige, praktische psychologische hulpverlening. De focus ligt hierbij niet alleen op de problemen zelf, maar ook op de manier waarop ze ervaren worden, welke betekenis ze hebben in het leven en hoe ermee omgegaan wordt. Vaak gaat het om vasthouden aan oude gewoontes en overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen. Door onder meer het vergroten van inzicht in eigen gevoelens, gedachten en gedragingen en het aanboren van alternatieven, wordt ruimte gecreëerd voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Het creëren en onderhouden van de werkrelatie tussen therapeut en cliënt neemt een centrale plaats in.

Uitgangspunt van psychosociale therapie is de overtuiging dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En dat de mens met zijn / haar  klacht niet los gezien kan worden van de mensen en de wereld om zich heen; deze beïnvloeden elkaar.  

Psychosociale hulpverlening is een duurzame vorm van zorg: het richt zich niet op de enkelvoudige klacht of op een enkelvoudig behandelprotocol. Het heeft een dieperliggende, structurele en contextuele benadering waardoor een echte positieve en blijvende verandering ontstaat.

“Alle wijsheid ligt in de mens besloten. De therapeut is een soort vroedvrouw die door het stellen van de juiste vraag de wijsheid geboren laat worden.”